Leveret af Google OversætOversæt

Ønsker du at blive medlem af Gentofte Svømmeklub?

Bliv medlem her


Klubmodul henter siden
Svøm-langt//distance-cup

Svøm-langt lørdag d. 29. februar 2020 (English version further down)

Gentofte Svømmeklub vil gerne invitere jer til svøm-langt 2020.

Vi håber, at se så mange deltagere som muligt, så begivenheden bliver lige så glædelig som forrige gang.

Sted: Kildeskovshallen (50m bassinet), Adolphsvej 25, 2820 Gentofte.

Møde: Svømmerne mødes i forhallen hos deres respektive trænere kl. 13:45, hvorefter de skal gå til omklædningen og vi mødes igen i 50m hallen. Kl. 14:00 skulle alle svømmere gerne være klar ved samlingsstedet mellem babybassinet og 50m bassinet til in-march og opvarmning. Forældre er velkomne til at tage plads på tribunerne. Svømmerne vil hoppe i vandet ca. kl. 14:15.

Varighed: Svøm-langt vil køre fra 14:00 - 17:30. Det er ikke forventet at svømmerne svømmer i de fulde 3 time. Dog skal det nævnes, hvis svømmeren forlader vandet, vil de betragtes som færdige og vil dermed ikke kunne fortsætte. Svømningen skal foregår uden unødige pauser!

Bassin: 50m bassin. Broen vil blive hævet, så 50m bassinet bliver til 2x25m bassiner.

Præmier: Hver deltager vil modtage et diplom med antallet af meter og et tilhørende distance-mærke.

Venligst vær opmærksom på at delfin og starter svømmere kan blive bedt om at svømme på et senere tidspunkt, hvis der kommer mange tilmeldte til svøm-langt. I så fald vil delfin/starter skulle møde omkring kl. 15.20 til fælles opvarmning og hoppe i vandet kl. 15.30 I vil modtage nærmere besked herom i ugen op til svøm-langt. 

Huskeliste:

  • Badedragt/badebukser
  • Svømmebriller (justeret/tilpasset hjemmefra :-))
  • Håndklæde

Man kan tilmelde sig nedenfor inden onsdag d. 26. februar. Tilmeldinger efter denne dato er ugyldige.

Vi har brug for forældre der vil tælle baner for børnene og nogle til at skrive diplomer. Er du interesseret i at hjælpe til må du/I meget gerne skrive i tilvalgsfelterne i forlængelse med jeres barns tilmelding. Det er i hvert fald en god måde at få tiden til gå på :)

Der er ikke normal undervisning i Kildeskovshallen torsdag, fredag og lørdag d. 27-29/2 pga klubmesterskab og svøm-langt. Der er dog normal undervisning på Søgårdsskolen og Strandlund. Vi håber, at se rigtig mange til svøm-langt i stedet for.

Vi håber at se så mange deltagere som muligt.

Bedste svømmehilsner,

Gentofte Svømmeklub

Distance Cup 2020 Saturday 29th

Gentofte Svømmeklub would like to invite you to distance cup.

We hope that you would like to attend so we can have a wonderful meet with lots of swimmers.

Place: Kildeskovshallen (50m pool), Adolphsvej 25, 2820 Gentofte.

Meet: Swimmers will meet with their respective coach at the entrance hall 1:45 pm where they will be guided to the meeting point on the pool deck. At 2.00 pm all swimmers and parents should be by the 50-meter pool ready to warm up and watch the in-march. The swimmers will jump in the pool around 2:15. The duration of the cup will be 2:00-5:30 pm

Swimmer won’t have to swim for the entire 3 hours – but if they leave the pool they will be considered to have finished and will not be allowed back into the pool.

Pool: 50-meter pool. The center bridge will be raised so the pool will be divided into 2x25m pools.

Awards: Every participant will receive a diploma and a batch matching the distance the swimmer swam at the cup.

Shortlist:

  • Bathing suit/trunks
  • Goggles (in working order)
  • Towel

Depending on how many partipants there will be for the distance-cup, we will maybe need to invite the dolphins/starter to come around 3.20pm o''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''clock and be ready for swim at 3.30pm, but we will let you know.

You can sign up below and before 26th February. Sign-ups after this date is discarded. We need help from parents who wants to count lanes and write diplomas. Parents, who are interested in helping, just have to sign-up through the tilvalgs-section along with their child.

We hope to see as many of you attending as possible.

Best regards,

Gentofte Svømmeklub

Tilmeldte
135 /250
Tilmeldingsfrist
26.02.2020
Tidspunkt
29.02.2020 kl. 13.45 - 29.02.2020 kl. 17.30
Sted
Kildeskovshallen, i 50 meter hallen
Mor/Far tæller baner*:
Banetællers navn:
Mor/Far skriver diplomer*:
Diplom skrivers navn:
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

Facebook

Hovedsponsor

Samarbejdspartnere

Sponsorer